การวิเคราะห์ SEO

ปัญหา Error 404 ในเว็บไซต์ SEO จะแก้ไขอย่างไร

ปัญหา Error 404 ในเว็บไซต์ SEO จะแก้ไขอย่างไร

ปัญหาความผิดพลาด Error 404 หรือ 404 not found เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกเว็บไซต์ แต่จะเป็นปัญหาที่มีนัยสำคัญมากสำหรับเว็บไซต์ที่ทำ SEO เนื่องจากมีผลต่อความเชื่อมั่นของกลุ่มลูกค้าผู้ใช้งาน และทำให้ค่าคะแนนการวิเคราะห์ SEO จากระบบอัลกอริทึมตกลง อันดับในการสืบค้นจากหน้าต่าง Search Google จึงร่วงหล่น ลดอำนาจในการแข่งขันทางธุรกิจกับคู่แข่งรายอื่น

การตรวจสอบปัญหา 404 Error

การตรวจสอบปัญหา 404 Error ทำได้โดยการเข้าไปที่ Google Search Console ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์คุณภาพของเว็บไซต์ SEO ว่าสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ Google กำหนดมากน้อยเพียงใด โดยให้เข้าไปดูรายละเอียดในหมวด Crawl error หากพบว่ามีรายชื่อ URL address ที่มีปัญหา 404 Error ก็จะต้องมาทำการแก้ไขเปลี่ยน URL address ใหม่ให้ลิงก์เชื่อมโยงกันได้ หรือเรียกว่าการทำ Redirection นั่นเอง

การที่เกิด 404 Error นั้นเป็นเพราะหลายสาเหตุ เช่น การใช้โปรแกรม Word press แบบรุ่นสาธิตเดโม เมื่อมีการแก้ไขในภายหลังจึงทำให้ลิงก์หาย หรือมีการเปลี่ยนตัวอักษรจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จึงไม่สามารถเชื่อมโยงได้เป็นปกติ

เมื่อมีปัญหา 404 Error เทคนิคที่จะช่วยให้แก้ไขได้ง่าย ๆ คือการดาวน์โหลดปลั๊กอิน ซึ่งชนิดที่ง่ายที่สุดและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือ Redirection ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไข Error 404 not found โดยเฉพาะ

โดยให้คลิกที่ source URL หรือ URL เดิม เพื่อคัดลอกมาแก้ไข แล้วเปลี่ยนเป็น URL ใหม่ในช่อง Destination URL โดยสามารถเลือกชนิดของการเปลี่ยนแปลงได้ว่าจะให้เป็นแบบถาวรหรือเปลี่ยนแปลงเป็น URL address นั้นเพียงชั่วคราวไปก่อน

หลังจากนั้นกด Activate เป็นการยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว และหากมีหลาย URL ที่ต้องแก้ไขก็ทำการกด Add Redirection เพิ่มเติมได้ที่มุมจอด้านล่าง

หลังจากการทำเสร็จจำเป็นต้องตรวจสอบซ้ำอีกครั้งว่า กระบวนการสำเร็จครบถ้วน 100% หรือไม่ โดยเข้าไปที่เมนู Redirection อีกครั้ง จะพบ URL ใหม่ขึ้นแทน URL ที่มีปัญหาตามที่เราได้แก้ไขไว้ครั้งล่าสุด

นอกจากนี้ ยังมี plugin อื่น ๆ ที่สามารถใช้แทน Redirectionได้ เช่น Rank Math SEO และ Yoast SEO รุ่น Premium (รุ่นฟรีจะไม่สามารถแก้ไขได้) ซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคในการใช้ที่แตกต่างกันไป แต่การันตีได้ว่าจะมีความสะดวกสบายและประหยัดเวลามากขึ้นอีก เหมาะกับผู้ทำหน้าที่ดูแลเว็บไซต์แบบมืออาชีพ ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว

จะเห็นได้ว่าหากเกิดปัญหาความผิดพลาด 404 Error กับ เว็บไซต์ SEO จะต้องทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเติบโตทางธุรกิจ ผู้มีหน้าที่ดูแลเว็บไซต์หรือเจ้าของเว็บไซต์จำเป็นจะต้องตรวจสอบ Error ชนิดนี้เป็นประจำ โดยเฉพาะกับเว็บไซต์ที่เปิดมานาน มักมีปัญหากับลิงก์เก่าที่เคยทำไว้ ควรดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยเสียก่อน เพื่อให้การทำ SEO ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

การตรวจสอบปัญหา 404 Error