photoshop

วิธีทำ SEO ให้รูปภาพ ตามหลักการ SEO ที่ถูกต้อง

วิธีทำ SEO ให้รูปภาพ ตามหลักกสน SEO ที่ถูกต้อง

การทำ SEO หรือ search engine optimization ตามที่ Google กำหนดเกณฑ์ไว้ นอกจากสามารถทำกับเนื้อหาบทความในเว็บไซต์ของคุณแล้ว ยังทำกับรูปภาพได้ด้วย เพื่อให้ติดอันดับการสืบค้นหมวดรูปภาพหรือ Google image search ได้ในด้านบน ๆ ส่งผลให้มีการคลิกเข้ามาชมรายละเอียดในเว็บไซต์ ซึ่งนำไปสู่การขายสินค้าของคุณได้มากขึ้นด้วย

การทำ SEO ให้รูปภาพ มีขั้นตอนทั่วไป 3 ข้อ คือ

การทำ sitemap

sitemap เปรียบเหมือนสารบัญรูปภาพในเว็บไซต์ ควรมี เพื่อให้ระบบ algorithm ของ Google มาเก็บข้อมูลของภาพประกอบบทความต่าง ๆ ในแต่ละเพจของคุณ ได้อย่างรวดเร็วและไม่ผิดพลาด ซึ่ง sitemap สำหรับรูปภาพมี 2 ชนิด คือ

(1) แบบ default จะลงข้อมูลแค่ URL หรือที่อยู่ของภาพ

(2) แบบ Extension เป็นแบบที่แนะนำเพราะสามารถใส่รายละเอียดชนิดของไฟล์ภาพหรือไฟล์วีดีโอได้ด้วย

โดยเว็บไซต์ที่ช่วยในการทำ sitemap ที่แนะนำ คือ www.xml-sitemaps.com สามารถสร้าง sitemap ได้เยอะมาก ถึงเกิน 1 ล้านภาพ และมีการคิดค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงเกินไป หรืออาจใช้งาน Yoast SEO ซึ่งเป็น plugin เครื่องมือเสริมสำหรับผู้ที่ใช้งานทำ SEO บน wordpress

การปรับแต่งรายละเอียดเบื้องหลังของรูปภาพ

ต้องไปที่ฟังก์ชัน alt tag ใส่ keywords ที่ตรงกับรูปภาพประกอบนั้น ๆ ให้มากที่สุด โดยควรเป็นคำที่ตรงกับการสืบค้นจริงของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสัมพันธ์กับเนื้อหาในบทความด้วย ทั้งควรใส่รายละเอียดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร มีองค์ประกอบในภาพสีอะไรบ้าง ฯลฯ เพราะระบบ algorithm ของ Google ไม่สามารถแยกแยะสีได้ดีอย่างระบบของ Facebook

นอกจากนี้ การเลือกตำแหน่งการจัดวางภาพให้เหมาะสมใกล้เคียงกับบทความท่อนที่อธิบายภาพนั้น ก็สำคัญต่อการประมวลผลของ Google ถ้าต้องการให้คะแนนการวิเคราะห์ SEO สูงขึ้น ก็ไม่ควรพลาดรายละเอียดส่วนนี้ด้วย

การตรวจสอบผลความเรียบร้อย

หลังจากการทำข้อ 1 และ 2 แล้วให้ทำการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำว่าเรียบร้อยไหม โดยการไปที่ Google search Console แล้วคลิกไปดูในหมวดรูปภาพ ว่าตัวเลขที่ปรากฏ ของรูปภาพที่จัดส่งและรูปภาพที่ทำดัชนี ตรงกับที่ได้ทำ sitemap ไปแล้วหรือไม่ และหลังจากนั้น ก็ควรทำการตรวจสอบผ่านหน้าจอของ Google ด้วย เพื่อความมั่นใจ โดยไปที่ search image ใน google แล้วคำพิมพ์คำว่า site: ตามด้วยชื่อโดเมนของเว็บไซต์คุณ จะต้องเห็นรูปภาพที่คุณได้ทำการอัปโหลดขึ้นระบบทั้งหมด จึงแสดงว่าเรียบร้อยจริง

การทำ SEO ให้รูปภาพสำคัญต่อการเสริมอำนาจในการแข่งขันทางธุรกิจ ทั้งนี้ การทำรูปประกอบด้วยตัวเองจะทำให้คะแนน SEO สูงกว่าการใช้รูปปลอดลิขสิทธิ์จากเว็บไซต์ภาพฟรี การเรียนรู้การตัดต่อด้วยตัวเอง เช่น photoshop จึงจำเป็นเช่นกัน อย่าลืมว่า หากทำ SEO ให้ภาพสม่ำเสมอ ก็จะทำให้เพิ่มยอดขายและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำได้มากขึ้นแน่นอน

การทำ SEO ให้รูปภาพ มีขั้นตอนทั่วไป 3 ข้อ